Valné zhromaždenie

Vážení golfoví priatelia,

V mene Prezídia Žilinsko – rajeckého golfového klubu, o. z. si Vás dovoľujeme pozvať na Mimoriadne valné zhromaždenie ŽRGK, ktoré sa uskutoční dňa 02.11.2017, o 17,00 hod. v Žiline, v priestoroch hotela Dubná skala, Žilina s programom uverejneným na pozvánke, ktorú si môžete stiahnuť TU.

Materiály k Valnému zhromaždeniu sú dostupné na vyžiadanie prostredníctvom zaslania požiadavky na mailovú adresu eva.uhrakova@zrgk.sk, resp. prezidium@zrgk.sk.

Hlavným bodom programu je schválenie Účtovnej závierky za rok 2016. Tento formálny krok musíme vykonať podľa platnej legislatívy k tomu, aby sme mohli správne účtovať aj rok 2017. Prečo tak neskoro? Pretože sa preberanie účtovných dokladov neúmerne predĺžilo a neskôr sa tieto doklady účtovali.

Účtovná závierka za rok 2017 sa bude schvaľovať na VZ ŽRGK, ktoré plánujeme na február 2018, spolu s plánom práce na rok 2018.

Juraj Čermák – prezident ŽRGK

One comment

  1. Mnoho ľudí je zvedavých na novinky a budúcu sezónu. Pýtajú sa čo sa dozvedia o novej sezóne. Musím Vás sklamať. Toto VZ je formálne, lebo musíme dať schváliť Účtovnú závierku 2016. Novinky pripravíme na VZ, ktoré bude vo februári 2018. To bude dôležité! Dúfam, že sa nám podarí pripraviť novú sezónu ešte lepšie. Tohto roku sme sa všetci z prezídia iba učili ako to robiť. Ak sa našli chyby tak prepáčte. Ak máte nápady tak pošlite.

Add a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *