Začíname rok 2018

Najprv mi dovoľte popriať všetkým členom a ich blízkym veľa zdravia, šťastia, lásky a spokojnosti počas celého roku 2018.

Prezídium pripravuje nasledujúcu sezónu a riadne valné zhromaždenie. Nasledujúca sezóna bude v znamení zmien a noviniek. To čo ostáva z minulej sezóny je výška poplatkov za vstup do klubu a ročný poplatok
Vstupný poplatok do ŽRGK
50 € pre riadneho dospelého člena
20 € pre riadneho člena v detskom veku, t.j. do 12 rokov vrátane

Ročný členský poplatok na rok 2018
95 € pre všetky ostatné druhy členstva bez ohľadu na vek
50 € pre člena v detskom veku, t.j. do 12 rokov vrátane

V tomto roku sme zrušili registračné členstvo a to z dôvodu väčšej administratívy, spôsobu kontroly využívania výhod pre riadnych a registračných členov, pričom vstupný poplatok je veľmi nízky (50€), ktorý si môže dovoliť zaplatiť každý. Prosím registračných členov, aby sa vstupom do klubu preregistrovali za riadnych. V nasledujúcich dňoch Vám budú doručené faktúry. Prosím o ich úhradu. Samozrejme, že sme ponechali možnosť uhradiť poplatky aj formou reklamy, ktorú uverejníme na našej webovej stránke. Suma za reklamu musí dosiahnuť minimálne výšku poplatkov a 30% navyše. Kto má záujem uviesť reklamu firmy na webe, prosím kontaktujte Evu Uhrákovú, ktorá faktúry rozosiela.

O ďalších novinkách Vás budeme priebežne informovať. Informácií a noviniek je veľa na jeden článok, tak očakávajte v najbližších dňoch ďalšie.

Ešte raz želám všetko najlepšie

Juraj

Add a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *