Blíži sa Valné zhromaždenie ŽRGK

V piatok 2.3.2018 o 16:00 sa v hoteli Dubná Skala bude konať najdôlejžitejšie stretnutie členov klubu, Valné Zhromaždenie ŽRGK.

Čo bude zaujímavé na schôdzi? Tak to je doplnenie prezídia, prípadne kontrolnej komisie.

Hlavným bodom bude správa o činnosti za minulý rok 2017 a predstavíme vám plány na rok 2018.

Minulý rok predčil naše očakávania. Účasť na turnajoch bola jedna z najvyšších zo všetkých turnajov poriadaných pod hlavičkou SKGA. Mnoho klubov nám závidí vašu aktivitu a záujem o tento krásny šport, ako aj radosť z našich spoločných stretnutí. Na nachádzajúcu sezónu máme pripravených množstvo akcií, ktoré sú zaujímavé pre širšiu časť členov ako doteraz. Privítame Vaše podnety a nápady pre rozšírenie činnosti nášho klubu v nadchádzajúcej golfovej sezóne a naplnenie Vašich očakávaní pri športovo-spoločenskom vyžití.

Teším sa na Vás všetkých v piatok.

Add a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *