Čo bolo na Valnom zhromaždení?

Účasť bola na môj vkus nízka, ale schválili sme Účtovnú závierku za rok 2017. Prebehla rekonštrukcia Prezídia a Kontrolnej komisie a momentálne sú tieto dva orgány obsadené nasledovne:

Kontrolná komisia
Jozef Krautschneider – predseda
Olga Hadbábna – člen
Miroslav Torous – člen

Prezídium
Juraj Čermák – prezident
Jiří Frolka – člen
Roman Kianička – člen
Eva Uhráková – člen
Matúš Hovanec – člen
Matúš Machnič – člen
Martin Uhrák – člen
Dominika Gallová – člen

Novoprijatým členom prajem veľa chutí do práce a množstvo nápadov ako skvalitniť prácu v ŽRGK.

Predstavili sme rozpočet na rok 2018, ako aj plán práce. Najviac asi zaujali informácie o reprezentácii, ktorú chceme vytvoriť. O tom napíše Roman zvláštny článok. Zápisnica z VZ ŽRGK bude publikovaná na webe. Na záver by som chcel pripomenúť členom, ktorí zabudli zaplatiť členské, aby tak urobili, alebo ak nedostali faktúru, aby sa nám ozvali na prezidium(zavináč)zrgk.sk. Navyše, z dôvodu napätého rozpočtu by sme Vás radi poprosili o venovanie 2% z daní z príjmu. O ostatnom Vás budeme priebežne informovať.

Juraj

Add a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *