Detská golfová liga

Vážení golfoví priatelia,

Ako už som spomenul aj na Valnom zhromaždení, za minulý rok sa nám nepodarilo rozhýbať deti a mládež tak, ako by sme si predstavovali.

Ale prvá tohoročná lastovička sa už objavila. Veľmi ma potešil detský turnaj v Čeladnej, kde 6 malých statočných bojovalo o dušu. Ani väčší sa nedali zahanbiť a potvrdili svoje kvality, či počtom btto rán, či zlepšením HCP.

A tak aj v tomto roku sme na poslednom Prezídiu odsúhlasili program Podpora detí a mládeže ŽRGK pre rok 2018, do ktorého bolo v rámci rozpočtu alokovaných 1 500 EUR z prijatých prostriedkov za deti a mládež z SKGA.

Podpora spočíva na refundácii štartovného z detských a mládežníckych turnajov organizovaných SKGA a US KIDS na Slovensku pri výške podpory 10 EUR/turnajový deň. V prípade účasti na Detskej golfovej lige je výška podpory 15 EUR/turnajový deň.  Maximálna výška podpory na jedinca je 150 EUR/dieťa/rok. Opäť jednoduché na výpočet, prehľadné, zohľadňujúce výšku štartovného pri jedno a viac dňových turnajoch.

Je tu jedna novinka a tou sú turnaje Detskej golfovej ligy (propozície Detskej golfovej ligy). Táto liga sa bude hrať na ihriskách v Piešťanoch, Trenčíne, Trnave, Sliači a Sebedraží. Každý mesiac jeden turnaj na 9 jamiek na jednom z týchto ihrísk. Súťaž je zameraná na najmenších, pre deti od 7 do 13 rokov, ktoré nemajú pridelený HCP, resp. s HCP vyšším ako 26,5. Turnaj sa hrá na rany, a je bez úpravy HCP. Deti hrajú nielen samé za seba, ale je aj súťaž družstiev. Na záver je finálový turnaj, ktorý sa už hrá čisto ako súťaž družstiev. Propozície ku súťaži sú v sekcii Deti a mládež (https://www.zrgk.sk/deti-a-mladez/), kompletné info na fcb stránke Detskej golfovej ligy https://www.facebook.com/detskagolfovaliga/. Väčšina ihrísk v lige je okolo hodinky autom, takže dostupnosť je príjemná. Nakoľko ŽRGK nemá v blízkosti použiteľné ihrisko vhodné pre recipročné poriadanie jedného kola Detskej golfovej ligy za prijateľných finančných podmienok, odsúhlasilo Prezídium dotáciu 100,-€ na ceny finálového turnaja tejto ligy.

A ešte späť k dotácii. Na vyplatenie dotácie stačí na konci roku vyplniť jednoduchý formulár, ktorý nájdete tu na webe, v sekcii Deti a mládež (https://www.zrgk.sk/deti-a-mladez/ ), kde nájdete aj celý schválený program podpory.

Takže rodičia, nenechajte deti doma, horme sa na greeny.

S pozdravom „Keď sa hrajú, nehnevajú“

Jirko Frolka

Add a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *