Poďakovanie mestu Žilina

Patrí sa nám poďakovať mestu Žilina za udelenie grantu pre športovú činnosť nášho klubu. Dnes (27.4.2018) sme podpísali Zmluvu o poskytnutí športovej dotácie, ktorá je nevyhnutná pre udelenie grantu. Systém pre podporu športu, ktorý zaviedlo mesto Žilina je naozaj prehľadný, transparentný a objektívne merateľný, čo je potrebné oceniť. Momentálne grant dostáva ten, čo si ho zaslúži bez potreby známostí a lobovania. Čiastka, ktorú nám mesto podľa verejných kritérií udelilo je pre náš klub naozaj význačná – 8580,-€. Na druhú stranu nás to zaväzuje rozvíjať športovú činnosť klubu tak, aby sme rástli, prinášali ľuďom radosť z pohybu a aby sme dosahovali aj dobré športové výsledky, čo sa nám v posledných rokoch aj darilo. Ešte raz vďaka!!!

Zároveň mi dovoľte oceniť aj prácu Matúša Hovanca, ktorý zvládol celú administratívu spojenú s podávaním žiadosti.

Juraj Čermák

Add a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *