Skúsili sme…

Pravdepodobne mnohí z Vás zachytili informáciu, že golfisti požiadali mesto Žilina o prenájom pozemku medzi Solinkami a lesoparkom Chrasť pre vybudovanie cvičných plôch. Áno, je to pravda. Prezídium Žilinsko-rajeckého klubu podalo žiadosť o prenájom pozemku na mesto Žilina z dôvodu, že chýbajú mestské cvičné plochy najmä pre prácu s deťmi a mládežou dostupné mestskou hromadnou dopravou. Samozrejme, že široká verejnosť nebola vylúčená a to z dôvodu, že náš golfový klub by postavil a prevádzkoval cvičné plochy, ktoré by boli prístupné pre každého. Navyše uvedená plocha je dlhé roky neudržiavaná.  Toto bol dôvod prečo sme podali žiadosť. Okrem toho je predmetná plocha Územným plánom mesta Žilina určená na športovo-rekreačné aktivity s podielom zelene 75%, čo by naše cvičné plochy hravo spĺňali.

 

Nie je veľa športovísk v Žiline, ktoré postavil a prevádzkuje klub pre širokú verejnosť a preto sme sa nádejali, že možno bude naša aktivita pochopená pozitívne. Žiaľ, v pondelok, 24.10.2018, nám žiadosť Mestské zastupiteľstvo zamietlo (žiadosť na vyžiadanie pošlem). Nevadí, dúfajme, že nám vesmír prihrá iné plochy kde by sme mohli našu myšlienku realizovať. Škoda, lebo ak sa pozriem do iných miest a vidím krásne udržiavané zelené plochy uprostred mesta a ešte plné ľudí, ktorí unikajú z betónovo-asfaltovej džungle, tak mám veľmi dobrý pocit, že nám na zeleni záleží a nepotrebujeme za všetkých okolností zahusťovať výstavbu.

 

Predsa nám z tejto situácie vyplynulo jedno poučenie. Z diskusii na facebooku vyplýva, že mnoho ľudí nemá žiadne alebo len skreslené predstavy čo je to golf. Mohli by sme sa v klube zamyslieť nad tým, že veľmi slabo propagujeme golf  a náš klub v lokálnych médiách, weboch, televíziách a rádiách. Hľadajme dobrovoľníka ktorý nám s tým pomôže. Ak by to ešte bol človek znalý v komunikácii, tak by to bola výhra. Veď najmä mladí členovia klubu majú úspechy a dokonca medzinárodné a nikto o nich nevie. Odstráňme túto menovanú stránku. Najmä naši úspešní hráči si to zaslúžia.

 

Juraj Čermák

Add a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *