Znôška informácií

Najdôlejžitejšia info je, že poriadame dvojdňový turnaj o Majstra ŽRGK na Táloch v dňoch 21.-22.9. 2019. Prosím o registráciu TU. Navyše Eva má ešte voľné štyri izby na Stupke, tak sa prosím hláste u Evy pokiaľ sa neminú, inak si ubytovanie hľadáte sami.

Už je vypísaný aj turnaj Majstrovstvá klubových týmov seniorov 2019, ktorý sa bude hrať 17.-18.9.2019 v o Veľkej Lomnici. Zároveň je to majstrovstvo krajov, keď sa do výsledkov počítajú najlepší štyria z kraja. Hoci žilinský kraj má najmenej ihrísk a hráčov, tak dúfam, že nebudeme posledný. Novinkou je aj to, že v týme nemusia byť všetci hráči s domovským členstvom, ale iba väčšina. Takže máme priestor aj pre nedomovských členov. Záujemcov reprezentovať prosím, aby sa prihlásili u mňa alebo Evy. Zatiaľ máme 15 reprezentantov z toho 9 mužov a 6 žien. Aby sme zložili kompletné tri mužské a dve ženské družstvá potrebujeme ešte troch mužov a dve ženy. Samozrejme, že „čas chvátá“ lebo je potrebné zabezpečiť aj ubytovanie. Hláste aj svoje požiadavky na ubytovanie. Každý reprezentant má iba dve povinnosti ZÚČASNIŤ sa a to v „národnom kroji“ ŽRGK, čiže v našom drese. Kto nemá hláste sa u Evy alebo Niky. Predpokladám, že prezídium schváli dotáciu na fee+štartovné ako vlani a predpokladám ako vlani sa zíde dobrá partia na golf i zábavu.

Nakoniec môžem oznámiť, že záverečný večierok si napíšte do kalendára na 30.11.2019 a bude sa konať vo Villa Nečas a to rovno v neobvyklom country štýle. Takže zatiaľ zháňajte klobúky, kárované flanelové košele a iné rekvizity.

Juraj Čermák

3 comments

    1. Marian, domovské ihrisko ŽRGK je Golf Park Rajec. S týmto ihriskom máme podpísanú platnú zmluvu až do roku 2028. Dôvod prečo neorganizujeme na tomto ihrisku žiadne turnaje je ten, že sme sa nevedeli dohodnúť na podmienkach pre organizáciu turnajov a ostatných aktivít. Dúfam, že sa to zmení, ale zatiaľ to bolo tak. Máš nejaký špeciálny dôvod sa pýtať na domáce ihrisko? Pomôžeme Ti nejako? Budem rád keď sa ozveš.

Add a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *