Kontrola ŽRGK ukončená

Väčšina členov asi netuší, že bola zo strany SKGA otvorená, 6.6.2018, kontrola klubov bola ukončená až 6.11. 2019, ktorej cieľom bolo zistiť či majú kluby riadne uzavretý vzťah s ihriskom a či na ihrisku usporiadavajú športovú činnosť. Výsledkom kontroly je skutočnosť, že sme boli

preradení za pridruženého člena. (Informačný dokument z SKGA tu)

Oznámenie z SKGA si môžete prečítať TU. Toľko fakty a nasleduje zopár mojich osobných komentárov a väčšina je zhodná s názormi Prezídia ŽRGK.

  1. Čo sa zmení? Z hľadiska práv NIČ. Z hľadiska povinností o 100% vyšší POPLATOK. Povinnosti máme také isté ako predtým, ale budeme platiť do SKGA ročný poplatok za hráča 44€ namiesto 22€. Výsledkom bude zvýšenie nákladov klubu na zaplatenie poplatkov v prospech SKGA.
  2. Ak ste pozorne čítali, tak máte otázku prečo kontrola trvala 17 mesiacov. Úprimne NEVIEM, prečo taká neprimeraná doba kontroly. Mám z toho zmiešané pocity, ako aj väčšina členov prezídia. A podľa zápisov z Prezídia SKGA mala byť ukončená do 30.9.2018. Ak by bola uzavretá v riadnom termíne, musela by revízna komisia konštatovať iné. A to, že prostredníctvom Publicu v Malackách spĺňame dlhodobý vzťah s ihriskom a aj tam vykonávame športovú činnosť. Bez ohľadu na zmluvu s GPR.
  3. Zmiešané pocity máme aj z rozhodnutia kontroly, pretože hlavný dôvod preradenia je, že nemáme zmluvný vzťah s ihriskom, citujem zo zápisnice zo zasadnutia Prezídia SKGA:

PREZÍDIUM SKGA o.z. č. 10/2019

Dňa 20.11.2019 o 10.00 hod. sa uskutočnilo zasadnutie Prezídia SKGA o.z. v priestoroch SKGA, na adrese Kukučínova 26, 831 02 Bratislava.

Slavomír Brudňák informoval o záverečnej správe kontroly revíznej komisie o napĺňaní podmienok riadneho člena. Žilinsko-rajecký golfový klub ako jediný kontrolovaný subjekt nepreukázal splnenie podmienky zmluvného vzťahu ku golfovému ihrisku a podľa stanov SKGA sa tak stal pridružený člen SKGA. Prezídium berie uvedené na vedomie.

  1. Namietali sme. Predložili sme právoplatnú zmluvu s ihriskom (ktorá je mi. uzatvorená a platná do roku 2028!!! a ktorej platnosť nikto nenapadol ani nespochybnil) a dokonca písomné prehlásenie vlastníka ihriska z roku 2016, že zmluva je platná. NEUSPELI SME! Uznávané bolo jedine čerstvé prehlásenie vlastníka, ktoré nám samozrejme vlastník na naše požiadanie nevydal. Naše námietky kompletné si môžete prečítať TU.
  2. Druhý dôvod prečo sme neuspeli je argument, že sme neorganizovali turnaje na domovskom ihrisku. Áno, v tomto je to absolútna pravda. Namietali sme, že podmienky na usporiadanie turnajov boli neprimerané a ohrozili by sme finančnú sitáciu v klube a dokonca by sme mohli dostať klub do konkurzu, neboli prijaté. Aj časť komisie súhlasila, že podmienky na turnaje boli neprijateľné a turnaje sme preto neorganizovali.

Čo dodať na záver? Asi nič, lebo neviem čo by som dodal. Mám iba zmiešané pocity. V golfových pravidlách ak urobíte chybu, tak ste potrestaní, ale nik Vás netrestá ak je chyba z iných príčin. Hoci aj pri golfe Vám po krásnej rane môže loptička neočakávane odskočiť do nehrateľnej polohy. Nám teraz odskočila. Preštudujte si materiály a urobte si názor sami. Ak budete mať otázky a pripomienky, tak Vám ich rád zodpoviem dolu pod článkom v komentároch.

Juraj Čermák

PS: prosím, pokiaľ Vám niečo nie je jasné, pýtajte sa, lebo toto je síce prvý, ale určite nie posledný článok, ktorým začíname informovať o dianí za posledné tri roky. Existuje veľa informácií, ktoré Vám, ako členom nášho klubu, chceme poskytnúť a tým predísť fámam, polopravdám a nepravdám (admin)

Add a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *