Čo rozpútala posledná diskusia?

Na našom webe je aj sekcia Diskusia, ktorá sa využíva veľmi málo, ale po poslednom príspevku pána Švancaru sa jej obsah celkom naplnil a bol som požiadaný uviesť veci na pravú mieru. O čo šlo? Nuž prispievateľ nás obvinil, že chceme nelegálne ukradnúť ihrisko v Rajci ich majiteľom. Absolútne KLAMSTVO!!! Tak poďme po poriadku vysvetľovať.

V novembri 2019 bol náš klub preradený z riadneho člena SKGA za pridruženého člena na základe činnosti Hlavného kontrolóra SKGA a Prezídium SKGA tento úkon vzalo na vedomie. Dôvodom preradenia bolo neuznanie platnej zmluvy medzi klubom a majiteľom ihriska. Prezentácia zmluvy nepomohla, lebo kontrolór požadoval písomné potvrdenie majiteľa, ktoré sme od neho nedostali. Kontrolór konštatoval, že naša zmluva nie je platná, hoci jej platnosť potvrdil aj bývalý prezident a zároveň majiteľ ihriska pri vstupe do novej SKGA v roku 2016, o čom existuje na SKGA písomný záznam. Preto, že chceme byť riadnym členom SKGA, sme sa rozhodli naplniť platnosť zmluvy, čo nám bolo doporučené aj na SKGA pri preraďovaní za pridruženého člena, a postupovať v jej zmysle.

O čom je táto dlhoročná zmluva?

Je to Zmluva o spolupráci, ktorá bola uzavretá 1.6.2007 medzi Golf Park Rajec, a.s. a Žilinsko-rajeckým golfovým klubom, o.z. s platnosťou na 20 rokov. Z toho vyplýva, že zmluva je platná do roku 2027. Navyše podľa čl. 4 zmluvy nie je možné žiadnou zo strán túto zmluvu vypovedať. Vzhľadom na to, že žiadna zo strán sa nepokúsila zmluvu zrušiť a ani žiaden súd nerozhodol, že zmluva je neplatná, z toho vyplýva, že zmluva je platná. Aký je predmet zmluvy? Nuž, podľa článku 2 zmluvy má GPR,a.s. prenechať ihrisko vrátane príslušenstva do dlhodobého užívania ŽRGK. Za užívanie a prevádzku ihriska zaplatí ŽRGK svojmu partnerovi GPR 90% zo zisku. Kto má záujem prečítať si originálnu zmluvu, tak je k nahliadnutiu TU.

Logiký záver je ten, že ihrisko a príslušenstvo by mal užívať a prevádzkovať klub, majiteľ ihriska stále ostáva majiteľom. Po vypršaní zmluvy sa ihrisko vráti majiteľovi alebo sa zmluva predĺži. Takže informácie v poslednom diskusnom príspevku horeuvedeného pána nekorešpondujú s faktami, takže sa nejedná o žiadnu nelegálnu krádež, lebo majiteľ je stále ten istý počas trvania zmluvy a tým je GPR. Toľko môj pohľad.

Pre naplnenie zmluvy Prezídium ŽRGK vykonalo nasledovné kroky:

 1. Požiadalo GPR o doklady, že výstavba je ukončená – Rozhodnutia o kolaudačnom konaní by mali dokladovať, že ihrisko a príslušenstvo je užívaniaschopné a výstavba je ukončená. Doporučený list si majiteľ neprevzal. Znenie listu o vyžiadaní príslušných dokladov si môžete pozrieť TU.
 2. Vyzvalo GPR k odovzdaniu ihriska do užívania a prevádzky pre klub do 31.3.2020. Znenie výzvy si môžete prečítať TU.

Momentálne čakáme na odpoveď majiteľa, ktorý nás zatiaľ nevyzval na rokovanie. Samozrejme, že o situácii Vás budeme informovať. Dúfam, že som vniesol aspoň trochu svetla do tohto postupu a aktuálnych informácií, čo mi umožnilo vyjadrenie právnej kancelárie, že zverejnením zmluvy neporušíme zákaz zverejňovania osobných údajov. Navyše o tomto procese budeme informovať aj na Valnom zhromaždení ŽRGK, ktoré sa bude konať v hoteli Dubná Skala dňa 16.3.2020, na ktoré Vás ešte raz srdečne pozývam.

Juraj Čermák

3 comments

 1. Ahoj Marian,
  včera bolo Valné zhromaždenie, kde sa podrobne vysvetlovalo, čo sa udialo v poslednom čase. Je toho viacej a každý deň sú nové a nové veci. Možno po nejakom čase zverejníme ďaľší článok.

 2. Dobry den.

  Tak trosku som behal po nasom webe a natrafil som na tento clanok: Co rozputala posledna diskusia?

  A dalej nic ticho.

  Ako dopadli kroky vedenia ZRGK ?

Add a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *