Ako hrať s novým HCP systémom

Dobrý deň vážení golfisti.
Na tomto mieste si možete stiahnúť formulár pre nahlasovanie zahraničných súťažných výsledkov, ktoré ste povinný zaslať svojim ŠTK ( stk(@)zrgk.sk ) v master-domovskom klube.

V súvislosti s procesmi okolo nového svetového HCP systému Vás informujeme o nasledovných faktoch:
* Hráč môže byť členom ľubovoľného počtu golfových klubov, kdekoľvek na svete. Iba jeden z týchto klubov je však takým skutočne master-domovským (vo vzťahu k vedeniu HCP), ktorý vedie a eviduje podrobne celú HCP históriu hráča, alebo hráčky, rovnako historicky zhromažďuje všetky jeho, alebo jej odohraté súťažné výsledky. Je len na hráčoch, ktorý klub si zvolia ako svoj master-domovský a svoju HCP autoritu.

* Všetkým ostatným klubom hráč hlási len aktuálne zmeny svojho HCP indexu, čím zabezpečí, aby v každej krajine na tamojšom turnaji hral so správnym HCP, pokiaľ hrá s miestnym registračným číslom.

* Len hráči sami sú zodpovední za to, že hrajú na súťaži so správnym HCP. Riziko diskvalifikácie za hru s vyšším HCP,  než hráčovi patrí v netto súťaži je plne a len na hráčovi. Nezodpovedá za to usporiadateľ akcie. Ak si je hráč pred súťažou vedomý, že jeho HCP index je nižší, alebo iný, než ten aktuálne vedený v domovskom klube (domovský klub nestihol zapísať zmenu napr.), nahlási túto skutočnosť súťažnému výboru a ten rozhodne s akým HCP hráč nastúpi do turnaja. Ak je čokoľvek pri tomto procese sporné, odporúčame ostať pri poslednom platnom HCP, ktorý je známy.

V prípade otázok sa na nás kedykoľvek môžete obrátiť.
Pekný deň.

S pozdravom
Rastislav Michalák
Slovenská golfová asociácia / Slovak Golf Association
Tournament Director
Sport & Technical Committee
<<text listu bol upravený adminom>>

Poznámka admin ŽRGK: na Slovensku nie je povolené mať IBA nedomovské členstvo. Pokiaľ chcete mať slovenské číslo hráča, byť registrovaný v SKGA a využívať výhody svojho slovenského klubu, je POTREBNÉ mať svoj domovský klub aj na Slovensku. (master-domovský možete mať v ktorejkoľvek krajine). Pre našich členov, ktorí nemajú iné zahraničné členstvo platí, že turnaje odohrané v Českej republike nie je potrebné nahlasovať svojmu ŠTK, lebo sú zavedení do tzv IGI synchronizácie na serveru SKGA. Avšak je potrebné si druhý deň po turnaji odkontrolovať, či bol turnaj zaevidovaný na serveri SKGA. Turnaje v iných krajinách je NUTNÉ hlásiť. Každý hráč je zodpovedný za svoj HCP a ako je uvedené v textu, za hru s nesprávnym HCP hrozí diskvalifikácia na turnaji. Master-domovský klub na Slovensku neakceptuje zadávanie zahraničných nesúťažných výsledkov!!!

Add a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *