Valné zhromaždenie ŽRGK

Pozývam Vás na Valné Zhromaždenie Žilinsko-rajeckého golfového klubu, o.z., ktoré sa uskutoční 21.6.2021 o 17:30 hod v Žiline v priestoroch nemocnice, pri tenisových kurtoch “Kajman , športový areál”. Pozvánka Vám je v súčasnosti rozosielaná emailom. Komu pozvánka nebude/nebola doručená do zajtra 21.5.2021, ozvite sa mejlom na prezidium@zrgk.sk.

Predpokladáme, že pandemická situácia sa za mesiac natoľko uvoľní, že budeme schopní usporiadať VZ prezenčne. VZ bude mať tradičný obsah vyhodnotenie minulého roku, schválenie ročnej uzávierky a plán práce na tento rok. Čo je však dôležité, tak to sú VOĽBY do orgánov klubu. Týka sa to oboch orgánov tak ako Prezídia, tak aj Kontrolnej komisie. Podľa Stanov ŽRGK sú členovia orgánov volení na obdobie štyroch rokov bez možnosti predĺženia inak ako voľbou na VZ ŽRGK. Inak povedané, volebné obdobie vypršalo Jurajovi Čermákovi, Romanovi Kianičkovi, Jiřímu Frolkovi, Eve Uhrákovej z prezídia a Jozefovi Krautschneiderovi z Kontrolnej komisii. Navyše Matej Bíly a Jana Hagendorfová sú iba kooptovaní do prezídia, vrátane Čermáka, Frolku a Uhrákovej, a nemajú oprávnenenie podpisovať za klub pokiaľ nie sú riadne zvolení. Momentálne je teda situácia vážna a za klub môže podpisovať iba Martin Uhrák, Rastislav Palutka a Dominika Gallová. Z tohto dôvodu Vás prosím, o čo najväčšiu účasť. Samozrejme by som uvítal Vaše návrhy a podnety koho do kandidátky do orgánov ŽRGK navrhnúť. Dúfam, že nájdeme dobrovoľníkov na prácu v orgánoch alebo vecné návrhy a lobing pre niekoho, kto sa Vám zdá vhodný. Uvítame čokoľvek a ak bude nadmerný počet návrhov, tak členovia si vo voľbách vyberú. Tak poďme do toho, veď ide o klub.

Teším sa na Vás

Juraj

Add a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *