Pravidlá pre požiadavky na turnaje

Vzhľadom na neustále množiace sa požiadavky, kto s kým chce hrať, kto s kým nechce hrať a o koľkej hodine chce alebo nechce hrať, sa na Valnom zhromaždení ŽRGK odhlasovalo nové pravidlo pre spracovanie požiadaviek. Dôvodom je naozaj veľké číslo požiadaviek a navzájom často protichodných. Uvážte, že viac ako 40 žiadostí na jeden turnaj je naozaj veľa. Ako narábať s požiadavkami ďalej určuje nasledovné pravidlo:
Požiadavky sa zasielajú na adresu turnaj(@)zrgk.sk. Typy požiadaviek:

 1. Požiadavka na osobu vo flighte, a to záporná alebo kladná (s kým chcem hrať alebo s kým nechcem hrať), bude, pokiaľ je to možné, vybavená za poplatok 5€ na žiadateľa a osoby v požiadavke. Ako príklad uvádzam, že ak Ja chcem hrať s A a s B, tak sa to týka troch osôb (mňa a ďalších dvoch) a poplatok je 3*5=15€. Prípadne nechcem hrať s HCP vyššie ako 36, potom platí 5€ za všetkých hráčov na turnaji s HCP vyšším ako 36. 
 2. Požiadavka na čas kedy chcem (alebo nechcem) hrať bude tiež, pokiaľ je to možné, za 5€.
 3. Výnimky sú bezplatné
  1. pre hru rodiča (rodinného príslušníka) s dieťaťom s HCP 36-54,
  2. pre dvojicu, kde jeden z partnerov chce použiť vozík (buginu), lebo je obmedzený úrazom alebo chorobou, pričom použitie vozíka na turnaji povoľuje výlučne súťažný výbor,
  3. pre dvojicu, kde jeden z hráčov má HCP 36-54 (zaúčanie nováčikov),
  4. sponzor turnaja (klubu) s jeho hosťami. 
 4. Pri majstrovstvách klubu v hre na rany nie sú prijímané žiadne požiadavky, okrem výnimiek, a štartuje sa prvý deň podľa HCP a druhý deň podľa počtu rán z prvého dňa. 
 5. Výška platby za požiadavky bude vyčíslená zostavovateľom štartovky a zaslaná žiadateľovi.  Po odsúhlasení žiadateľom, že tento poplatok je ochotný zaplatiť zostavovateľ zapracuje, pokiaľ je to možné, do štartovky.
 6. Platba samotná sa uskutoční pri platení štartovného priamo na ihrisku. Zodpovedný za požiadavku je žiadateľ. Platbu hradí žiadateľ. 

Ako vždy nie všetci budú stotožnení s novým pravidlom, ale ubezpečujem Vás, že ho budeme striktne dodržiavať.
Juraj Čermák

One comment

Add a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *