Čo bolo na Valnom?

Stručné info Vám poskytnem, ale musím povedať že na valnom bola predovšetkým nízka účasť. Škoda, lebo členovia prezídia a kontrolnej komisie si zaslúžia Vašu podporu. Najmä ak išlo o voľby do orgánov klubu. Chápem, že je leto, krásne počasie, obdobie dovoleniek, ale aj tak mohla byť účasť vyššia.

Tak na valnom bola schválená účtovná uzávierka ako obyčajne, aj so stratou zhruba 724 € za rok 2020. Nie je to žiadna tragédia, lebo na pokrytie straty sa použil nerozdelený zisk minulých rokov. Inými slovami, to čo sme našetrili za minulé roky, tak sme použili na vykrytie straty.

Dôležitejším bodom boli voľby do prezídia a kontrolnej komisie. Kontrolná komisia musí byť trojčlenná, ale po vzdaní sa členstva Jozefa Krautschneidera boli v nej iba dvaja Miro Torous a Olinka Hadbábna. Ako tretí člen bol navrhnutý a zvolený Jano Gallo, takže komisiu máme kompletnú a čakáme kedy zasadne a zvolí si svojho predsedu.

Prezídium bolo oklieštené (uplynutie mandátu zo Stanov ŽRGK) iba na troch členov Martina Uhráka, Niku Gallovú a Rasťa Palutku. Z viacerých návrhov a členov do prezídia kooptovaných boli napokon zvolení Jirko Frolka, Eva Uhráková, Matej Bíly a ja. Takže máme sedem členov prezídia. Na následnom zasadnutí prezídia bol ako prezident zvolený Juraj Čermák a ako viceprezident Jirko Frolka. Čiže, staronové prezídium akurát s novým členom Matejom Bílym, ktorému prajem, aby ho práca bavila a napĺňala jeho predstavy.

Na valnom v bode rôzne boli podané dva návrhy. Prvý sa týkal abnormálneho množstva požiadaviek na tvorbu štartovky na turnajoch. Bolo odhlasované, že prezídium má vytvoriť smernicu pre požiadavky na flajty a časy, pričom každá požiadavka bude spoplatnená piatimi eurami. Smernica je vytvorená a je platná a môžete si ju prečítať TU. Druhý bod sa týkal odmeny pre niektorých členov prezídia za ich prácu v podobe 50% zľavy na turnajoch zo štartovného. Odmeny boli odhlasované, ale musím podotknúť, že dotknutí členovia nehlasovali za odmeny. Dôvodov je asi viac, ale principiálne nemôžeme deliť členov prezídia na tých čo si odmeny zaslúžia a tých čo si nezalúžia, lebo to by znamenalo rozdelenie členov prezídia do dvoch kategórií. Na tých, čo robia a na tých, čo nerobia. Prezídium má fungovať ako jeden homogénny usporiadaný celok, kde všetci členovia sú si rovnocenní. K tomu sa asi vyjadrí každý člen prezídia jednotlivo.

To je z valného všetko. Treba však pripomenúť, že na zasadaní prezídia sa dohodlo, že na nové volebné obdobie chceme pripraviť novú stratégiu tak, aby bol klub atraktívejší pre starých aj nových členov. Prezídium to bez pomoci členov samé nezvládne, takže ak máte nejaké nápady a chcete byť užitočný pre klub, tak dajte nejako vedieť. Pravdepodobne za týmto účelom zriadime komisiu, ktorá by mala zastrešiť všetkých, ktorí majú záujem o rozvoj klubu.

Teším sa na Vás na Sliači

Juraj

Add a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *