Ste vítaní na Riadnom Valnom Zhromaždení ŽRGK

ktoré sa bude konať 14.3.2024 v hoteli Slovan v Žiline o 16:30 hod. V prípade neuznášaniaschopnosti bude Mimoriadne Valné Zhromaždenie ŽRGK na tom istom mieste avšak o 17:00 hod. Prečo by ste mali prísť? Po prvé preto, lebo aj nás treba kontrolovať ako hospodárime s našimi spoločnými peniazmi. Po druhé dozviete sa čo plánujeme na rok 2024. Okrem ostatných formálnych vecí sa dozviete v bode Rôzne aj zaujímavé info a to ohľadom stavu,  vývoja a distribúcie nových reprezentačných dresov klubu, ktoré sú pre všetkých členov a nielen pre reprezentantov takmer ikonou. Myslím, že najviac Vás budú asi zaujímať informácie zo sporu ŽRGK vs GPR, kde je neustále pokrok. Rád Vás uvidím na VZ, pretože väčšinu som nevidel celú zimu.
Na záver ešte jedna prosba. V súvislosti s výkonom Súdneho rozhodnutia Krajského súdu, Žilina nás budú čakať na naše zvyklosti aj neočakávané finančné výdaje. Chcem Vás poprosiť o venovanie 2% z daní z príjmu aj keby to malo byť iba desať euro. Viete sto krát desať je tisíc a aj maličkosť pomôže. My bojujeme za Vás a ,prosím, pomôžte aj Vy nám. Ďakujeme. A do videnia na VZ.
Juraj

[Vyhlásenie] [Potvrdenie]

Add a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *