Aká je perspektíva ŽRGK?

Táto otázka často rezonuje v mailoch a telefonátoch od členov klubu. Vzhľadom na to, že otázka je nanajvýš aktuálna rozhodol som sa odpovedať všetkým cez web a facebook, aby ste boli informovaní. Prezídium vyvinulo snahu o predĺženie pôsobenia na domovskom ihrisku v Rajci. Vzhľadom na prebiehajúce rokovania Vám neviem dnes záväzne povedať ako to s perspektívou ŽRGK v Rajci momentálne stojí, ale existujú len tri možnosti: Golf Park Rajec ponúkne…

Píše prezident ŽRGK

Dobrý deň golfový priatelia, jedna z prioritných úloh je informovanosť členov klubu o dianí ohľadom golfu. Čo je nového? Posledné dni sme Vás otravovali ohľadom dodatočných informácií a aktualizáciou databázy golfového klubu. Úloha prišla z SKGA a Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR, s cieľom odstránenia „čiernych duší“ z dotácií a to je možné vykonať len kontrolou cez rodné čísla. Chcel by som poďakovať všetkým, ktorí nám vyšli v ústrety a vďaka Vám sme zozbierali informácie od 146 členov klubu….

Vaše adresy a kontakty

V súčasnosti kontrolujeme databázu kontaktov našich členov. V prípade, ak ste za posledný týždeň neobdržali žiadny email o dianí v ŽRGK, prosíme Vás o zaslanie Vášho kontaktu (email a telefon) na email zrgk@budatin.eu. Ak ste v poslednej dobe (od zaregistrovania sa za člena ŽRGK) zmenili aj ďalšie Vaše kontakty (adresu, priezvisko atp) napríklad pri sťahovaní sa, aktualizujte si u nás svoje dáta. Prosíme, udržujte svoje dáta aktuálne.

Mammut cup

Pozývame Vás na prvý neformálny Mammut cup bez úpravy HCP, ktorý sa koná: v nedeľu 20.11.2016 o 10:00 na ihrisku Golf Park Rajec. Fee podľa platného cenníka. Stravovanie: kto môže a chce, nech niečo prinesie a ponúkneme to na spoločnom stole. Nie je to podmienka. Alkohol a pitie za vlastné na bare. Ceny: vecné Mammut pre víťaza a víťazku s najvyšším počtom STB a pre víťaza a víťazku s najnižším…

Pripomienkovanie nových stanov ŽRGK

Prezídium klubu predkladá návrh nových stanov ŽRGK, ktoré máte k dispozícii a prosíme Vás o ich pripomienkovanie v termíne do 30.11.2016. Prezídium vstupuje do jednania s Golf Park Rajec o spolupráci. O výsledkoch Vás budeme informovať. Text stanov k čítaniu Návrh stanov – súbor na stiahnutie *.doc Kontakt na pripomienkovanie: zrgk@budatin.eu

Dňa 14.11.2016

…sa konalo zasadnutie prezídia ŽRGK, kde bol zvolený do funkcie prezidenta klubu Juraj Čermák a za predsedu kontrolnej komisie bol zvolený Jozef Krautschneider.

Dňa 7.11.2016

…sa konalo mimoriadne valné zhromaždenie, kde bolo zvolené nové prezídium a kontrolná komisia. Prezídium ŽRGK: – Juraj Čermák – Roman Kianička – Matúš Machnič – Jiří Frolka – Eva Uhráková – Michal Igonda – Matúš Hovanec Kontrolná komisia: – Jozef Krautschneider – Emil Hadbábny ml.

Vaše návrhy a postrehy

Žiadam ctených členov (aj nečlenov), aby do komentárov k tomuto príspevku písali svoje návrhy a pripomienky k funkčnosti a obsahu týchto webových stránok. Ďakujem, admin