Čo nás čaká a neminie?

Nuž čaká nás nová sezóna roku 2020, takže prezídium nespalo zimným spánkom, ale intenzívne pracovalo na príprave sezóny a na možnostiach zlepšenia. Takže poďme po poriadku. Členom môžeme oznámiť, že obľúbená ŽRGK Golf Tour bude pokračovať aj v roku 2020. Kalendár je zverejnený na našej stránke aj s dátumami turnajov. Okrem Čeladnej, Ostravíc, Sliaču, Hrubej Borši máme aj nové ihriská ako Sedín a staronové Veľká Lomnica, kde sa budú konať…

Vykročme spolu do novej sezóny

Sezóna je pripravená, ale pred prvým krokom na ihriská potrebujeme splniť aj formality. Pripomínam, že o týždeň, 19.3.2019, sa koná Valné Zhromaždenie ŽRGK v hoteli Dubná skala o 17:00. Prídite nám pomôcť. Prezídium potrebuje Vás a Vy potrebujete prezídim, pretože iba spoločne sa vieme posunúť dopredu. Pozvánky každý obdržal a dúfam, že sa aj zúčastní. Okrem formalít bude zaujímavá Správa klubu o činnosti v roku 2018, na ktorú bude naväzovať Plán činnosti na rok 2019, ku ktorému…

Prednáška o nových pravidlách

Milí členovia golfového klubu. Sezóna 2019 už klope na dvere a prvé teplé slnečné dni zvádzajú ku hre na ihrisku. Golfové kluby už pomaličky otvárajú svoje brány nedočkavcom a do prvých turnajov naozaj ostáva len krôčik. Dôležitou zmenou, ktorá však nastala začiatkom tohto roku bolo však zverejnenie nových pravidiel golfu. A tento rok sa naozaj mnohé veci zmenili. Prvé školenie rozhodcov SKGA absolvovali a úspešne zvládli aj členovia nášho klubu….

Pozvánka na Valné zhromaždenie ŽRGK

Vážení golfoví priatelia, sezóna sa rozbieha. A ako býva už pravidlom, začíname Valným zhromaždením.  Pripomínam, že zúčastniť sa môžu všetci členovia klubu a pozvaní hostia, avšak hlasovať môžu len členovia a členky s uhradeným ročným poplatkom. Pozvánka nižšie:   Vážené dámy, vážení páni, v mene Prezídia Žilinsko – rajeckého golfového klubu, o. z. (ďalej len „ŽRGK“, alebo „klub“), si Vás dovoľujeme pozvať na Riadne valné zhromaždenie ŽRGK, ktoré sa uskutoční dňa…

Príprava na novú sezónu 2019…

…je zahájená v plnom nasadení členov prezídia. Zostavujeme kalendár turnajov ŽRGK Golf Tour 2019 a ak bude hotový, tak Vás budeme informovať. Čo vieme povedať už teraz je, že prvý turnaj našej Túry sa bude konať 13.4.2019 v Čeladnej na New Course. Takže začnite prípravu na novú sezónu na zimných sústredeniach v letných krajinách, prípadne v indoore. Predtým však musíme zvládnuť formálne záležitosti, ktorých je niekoľko. V prvom rade sú to členské poplatky na rok 2019,…

Oznam z SKGA

Vážené kluby, S blížiacim sa termínom by sme Vám chceli pripomenúť doplnenie chýbajúcich povinných údajov hráčov na serveri. V nadväznosti na žiadosť MŠVVaŠ a prerokovanie tohto bodu prezídiom SKGA viď priložená zápisnica 06/2018, bod 7. Ostatné si vás dovoľujeme požiadať o doplnenie údajov vaších členov na serveri  SKGA podľa Zákona o športu do 30. augusta 2018 tak, abysme ich mohli na konci augusta hromadne vyfiltrovať a vložiť/nahrať centrálne do ISŠ. Ako…

Administratíva – prosím prečítajte si!!

Ahojte golfisti a členovia ŽRGK, mám na Vás trochu klubovej administratívy: 1. Zákon o športe – s týmto zákonom je spojená nutnosť doplniť Vaše kompletné údaje a hlavne rodné čísla na server SKGA. Preto žiadam všetkých, ktorí odo mňa dostali výzvu na doplnenie rodného čísla a všetkých, ktorí nedostávajú od nás ŽIADNE SMS správy, aby mi na email admin(zavináč)zrgk.sk zaslali svoje RČ. Možete si u mňa aj aktualizovať Vaše telefónne…

Poďakovanie mestu Žilina

Patrí sa nám poďakovať mestu Žilina za udelenie grantu pre športovú činnosť nášho klubu. Dnes (27.4.2018) sme podpísali Zmluvu o poskytnutí športovej dotácie, ktorá je nevyhnutná pre udelenie grantu. Systém pre podporu športu, ktorý zaviedlo mesto Žilina je naozaj prehľadný, transparentný a objektívne merateľný, čo je potrebné oceniť. Momentálne grant dostáva ten, čo si ho zaslúži bez potreby známostí a lobovania. Čiastka, ktorú nám mesto podľa verejných kritérií udelilo je pre náš klub…

Čo nového v pravidlách golfu?

Vážení športoví priatelia, dovoľte, aby som Vám dal do pozornosti článok generálneho sekretára SKGA, pána Kamila Balgu, ohľadne nových pravidiel golfu platných od 1.1.2019. Jeho článok si môžete prečítať na stránke SKGA resp. kliknutím na tento odkaz (http://skga.sk/ocakavane-uverejnenie-novych-pravidiel-golfu/). Z najvýznamnejších zmien, ktoré budú v platnosti od 1.1.2019 v krátkosti vyberám: Zrušenie trestu za dvojitý úder– bude zrušený trest za náhodný dvojitý úder lopty. Hráč bude jednoducho rátať iba ten jeden úder, ktorým zahrá…

Čo bolo na Valnom zhromaždení?

Účasť bola na môj vkus nízka, ale schválili sme Účtovnú závierku za rok 2017. Prebehla rekonštrukcia Prezídia a Kontrolnej komisie a momentálne sú tieto dva orgány obsadené nasledovne: Kontrolná komisia Jozef Krautschneider – predseda Olga Hadbábna – člen Miroslav Torous – člen Prezídium Juraj Čermák – prezident Jiří Frolka – člen Roman Kianička – člen Eva Uhráková – člen Matúš Hovanec – člen Matúš Machnič – člen Martin Uhrák – člen Dominika…