Pozvánka na Valné zhromaždenie ŽRGK

Milí golfoví priatelia, Pozývame Vás na Valné zhromaždenie Žilinsko – rajeckého goflového klubu, ktoré sa uskutoční 2.3.2018 v priestoroch hotale Dubná Skala. Pozvánka je v prílohe mailu. POZVÁNKA TU V prípade, že ešte nemáte uhradený členský poplatok za rok 2018, prosíme o úhradu. za Prezidium ŽRGK Ing. Eva Uhráková

Začíname rok 2018

Najprv mi dovoľte popriať všetkým členom a ich blízkym veľa zdravia, šťastia, lásky a spokojnosti počas celého roku 2018. Prezídium pripravuje nasledujúcu sezónu a riadne valné zhromaždenie. Nasledujúca sezóna bude v znamení zmien a noviniek. To čo ostáva z minulej sezóny je výška poplatkov za vstup do klubu a ročný poplatok Vstupný poplatok do ŽRGK 50 € pre riadneho dospelého člena 20 € pre riadneho člena v detskom veku, t.j….

Valné zhromaždenie

Vážení golfoví priatelia, V mene Prezídia Žilinsko – rajeckého golfového klubu, o. z. si Vás dovoľujeme pozvať na Mimoriadne valné zhromaždenie ŽRGK, ktoré sa uskutoční dňa 02.11.2017, o 17,00 hod. v Žiline, v priestoroch hotela Dubná skala, Žilina s programom uverejneným na pozvánke, ktorú si môžete stiahnuť TU. Materiály k Valnému zhromaždeniu sú dostupné na vyžiadanie prostredníctvom zaslania požiadavky na mailovú adresu eva.uhrakova@zrgk.sk, resp. prezidium@zrgk.sk. Hlavným bodom programu je schválenie Účtovnej závierky za rok 2016. Tento…

Upozornenie pre členov ŽRGK, nečlenov aj ihriská

Nakoľko sa v poslednej dobe množia otázky zo strany ihrísk, či ten či tá je členom nášho klubu ŽRGK, lebo si žiadajú zľavu (reciprocitu) na ihrisku, oznamujeme a dávame na vedomie nasledovné: Všetci členovia nášho klubu ŽILINSKO-RAJECKÝ GOLFOVÝ KLUB majú identifikačná kartičku (Klubovú kartu) viď článok a sú riadne vedení na serveri Slovenskej golfovej asociácie (SKGA). K dnešnému dňu (a nielen k dnešnému) sú všetky údaje o našich členoch na…

Priebežné poradie ŽRGK GOLF TOUR po 3.kole

Upozorňujem, že podľa bodu 11) propozícií došlo k malej zmene propozícií, v ktorých boli iba dve kategórie A a B. Zmena sa týka kategórie B 18,1-54, ktorá bola rozdelená na kategóriu B 18,1-36,0 a kategóriu C 37-54. Následne boli prepočítané výsledky za prvé kolo v Čeladnej. Ďalej bolo doplnené pridelovanie bodov v prípade, že v kategórii je prihlásených menej ako 10 hráčov a to tak, že sa pridelujú body od…

Klubové karty

Oficiálna správa tak Vás aj oficiálne oslovím, tak teda Dámy a páni. Dnes som vyzdvihol oficiálne klubové karty, ktoré Vás oprávňujú využívať všetky reciprocity doma i v zahraničí, ktoré máme uzavreté spolu s Black&White. Karty budeme distribuovať postupne alebo na základe vašich požiadaviek, tzn. že, ak má niekto úmysel čoskoro hrať na recipročných ihriskách, tak sa mi ozvite a dohodneme sa na rýchlom prebratí karty. Predpokladám, že najviac kariet Vám…

Stanovy ŽRGK

Nové stanovy klubu, ktoré boli schválené Valným zhromaždením ŽRGK  konaného dňa 30.1.2017 v Žiline boli zaregistrované bez pripomienok na MV SR dňa 10.3.2017. Originál zaregistrovaných stanov si môžete pozrieť na našej stránke v sekcii dokumenty. Juraj Čermák

Vstupný poplatok ŽRGK

Prezídium ŽRGK na zasadnutí (9.4.2017) urobilo závažné rozhodnutie. Po dlhom uvažovaní, trvajúcom niekoľko týždňov, sme sa rozhodli na tento rok upraviť súčasnú výšku vstupných členských poplatkov do klubu.   V diskusii sme sa snažili vziať do úvahy všetky aspekty vplývajúce na výšku členských poplatkov, a to najmä: Súčasnú situáciu s domovskými ihriskami – ktorú všetci poznáte a nie je potrebné sa detailne rozpisovať na túto tému. Konkurencieschopnosť – s inými klubmi na Slovensku. Najnižšie vstupné…

Chváliť sa cudzím perím…

…sa nepatrí, tak ani ja sa nebudem. Pochválim Jirka Frolku, že vybavil reciprocity na ihrisku v Sliači a to nie hocijaké, ale 50% zľava z pultovej ceny a navyše máme turnajové fee iba 10€. Dostali sme zatiaľ rekordné zľavy. Frolkovi verejne sľubujem lízatko. Keď už píšem článok, tak by som Vás chcel informovať, že budeme v marci tlačiť plastové klubové karty s Vašim menom a registračným číslom SKGA. Držiteľ tejto karty je oprávnený užívať všetky reciprocity,…

Členské príspevky na rok 2017

Včera na zasadaní Prezídia a Kontrolnej komisie ŽRGK sme schválili nové členské príspevky na sezónu 2017. Predtým navrhované a publikované členské príspevky na webstránke už nereflektovali podmienky, v ktorých sme sa ocitli. Vzali sme do úvahy súčasnú situáciu a snažili sme sa minimalizovať Vaše náklady na tohtoročnú sezónu. Aké sú poplatky? Nuž jednoduché a zjednotené: Deti do 12 rokov vrátane                           50€ Ostatní, bez ohľadu na vek a typ členstva 95€. Čo zahŕňa členský príspevok? Vedenie…