Chváliť sa cudzím perím…

…sa nepatrí, tak ani ja sa nebudem. Pochválim Jirka Frolku, že vybavil reciprocity na ihrisku v Sliači a to nie hocijaké, ale 50% zľava z pultovej ceny a navyše máme turnajové fee iba 10€. Dostali sme zatiaľ rekordné zľavy. Frolkovi verejne sľubujem lízatko. Keď už píšem článok, tak by som Vás chcel informovať, že budeme v marci tlačiť plastové klubové karty s Vašim menom a registračným číslom SKGA. Držiteľ tejto karty je oprávnený užívať všetky reciprocity,…

Členské príspevky na rok 2017

Včera na zasadaní Prezídia a Kontrolnej komisie ŽRGK sme schválili nové členské príspevky na sezónu 2017. Predtým navrhované a publikované členské príspevky na webstránke už nereflektovali podmienky, v ktorých sme sa ocitli. Vzali sme do úvahy súčasnú situáciu a snažili sme sa minimalizovať Vaše náklady na tohtoročnú sezónu. Aké sú poplatky? Nuž jednoduché a zjednotené: Deti do 12 rokov vrátane                           50€ Ostatní, bez ohľadu na vek a typ členstva 95€. Čo zahŕňa členský príspevok? Vedenie…

Zápis z jednania 3.2.2017

Podľa uznesenia VZ zo dňa 31.1.2017 prebehlo dňa 3.2.2017 ďalšie jednanie medzi ŽRGK a GPR. Zápis z jednania TU

Zápis z jednania 2.2.2017

Podľa uznesenia VZ zo dňa 31.1.2017 prebehlo dňa 2.2.2017 jednanie medzi ŽRGK a GPR. Zápis z jednania TU

Mimoriadne valné zhromaždenie ŽRGK – doplnenie programu

Vážené dámy, vážení páni, V mene Prezídia Žilinsko – rajeckého golfového klubu, o. z. (ďalej len „ŽRGK“, alebo „klub“), si Vás dovoľujeme pozvať na Mimoriadne valné zhromaždenie ŽRGK, ktoré sa uskutoční dňa 30.01.2017, o 16,00 hod. v Žiline, v priestoroch hotela Holiday Inn, Žilina s nasledovným programom:

Nové miestne pravidlo k trestu za pohnutie lopty na jamkovisku

R&A a USGA ako riadiace orgány golfu oznámili vo štvrtok 8. decembra zavedenie nového Miestneho pravidla, ktoré ruší trest za náhodné pohnutie lopty na jamkovisku. Toto Miestne pravidlo budú môcť používať Súťažné výbory na všetkých turnajoch od 1. januára 2017. R&A a USGA ho zavedie taktiež do všetkých svojich šampionátov, kvalifikácií a medzinárodných zápasov.

Info zo zasadnutia Prezídia ŽRGK 14.1.2017

Dňa 14.1.2017 sa konalo zasadnutie Prezídia ŽRGK. Prezídium schválilo návrh stanov ŽRGK po zapracovaní pripomienok od členov klubu. Schválený návrh stanov TU. Návrh sa bude schvaľovať na Mimoriadnom VZ dňa 30.1.2017. Do 30.1.2017 je možné pripomienkovanie Stanov ŽRGK. Prezídium si vyhradilo právo k zmene programu VZ ŽRGK najneskôr do 21.1.2017 o čom budeme informovať.

Mimoriadne valné zhromaždenie ŽRGK

V Žiline, dňa 28.12.2016 Vážené dámy, vážení páni, V mene Prezídia Žilinsko – rajeckého golfového klubu, o. z. (ďalej len „ŽRGK“, alebo „klub“), si Vás dovoľujeme pozvať na Mimoriadne valné zhromaždenie ŽRGK, ktoré sa uskutoční dňa 30.01.2017, o 16,00 hod. v Žiline, v priestoroch hotela Holiday Inn, Žilina s nasledovným programom: Otvorenie a zistenie uznášania schopnosti Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov Voľba jedného člena na neobsadené miesto do Kontrolnej komisie ŽRGK Zmena stanov ŽRGK…

Z konferencie SKGA

Dobrý deň priatelia. V pondelok 28.11.2016 sa zástupcovia Prezídia ŽRGK zúčastnili na Konferenciach SKGA. Prvou bola Konferencia SKGA združenia právnických osôb, kde sa jednalo u ukončenie činnosti tejto organizácie, nakoľko nebola v súlade s požiadavkami nového zákona o športe. Predovšetkým ako združenie právnických osôb by nemohla poberať dotácie a granty zo štátnych peňazí. Na konferencii sa odhlasovalo ukončenie činnosti združenia právnických osôb s tým, že od 1.1.2017 prejde do likvidácie….

Novinky z Prezídia

  Dobrý deň priatelia, ako sme Vás už informovali, na poslednom MVZ došlo ku zmene orgánov ŽRGK. Nové prezídium a kontrolná komisia si ako jeden z hlavných cieľov uložili zvýšenie informovanosti svojich členov o dianí v klube. A aby sme toto mohli napĺňať, prišli už prvé kroky. Založenie facebookového profilu ŽRGK (https://www.facebook.com/zrgkza/), dočasná web stránka ŽRGK (http://zrgk.budatin.eu/sk/) tiež bola spustená. Práve prebiehajú úkony na prevode domény www.zrgk.sk, ktorá bude oficiálnou…