Poďakovanie mestu Žilina

Patrí sa nám poďakovať mestu Žilina za udelenie grantu pre športovú činnosť nášho klubu. Dnes (27.4.2018) sme podpísali Zmluvu o poskytnutí športovej dotácie, ktorá je nevyhnutná pre udelenie grantu. Systém pre podporu športu, ktorý zaviedlo mesto Žilina je naozaj prehľadný, transparentný a objektívne merateľný, čo je potrebné oceniť. Momentálne grant dostáva ten, čo si ho zaslúži bez potreby známostí a lobovania. Čiastka, ktorú nám mesto podľa verejných kritérií udelilo je pre náš klub…