Konečne aj dobré správy…

…pre členov ŽRGK, ktoré Vám po dobrom nasadení Prezídia a Kontrolnej komisie ŽRGK môžem oznámiť. Sme Riadnym členom SKGA Včera na Konferencii SKGA nikto nespochybnil našu zmluvu s Malackami, ktorá slúžila ako poistka, aby naše členstvo v SKGA nezaniklo. Podľa názoru prezídia máme dnes dve platné zmluvy s dvoma ihriskami. Je to rarita na Slovensku, ale je to tak, hoci zmluva s GPR je spochybňovaná. Konferencia SKGA včera riešila mnohé problémy a trvala veľmi dlho. Domov…

Aké je ďalšie smerovanie ŽRGK

Vážení golfoví priatelia, v týchto dňoch obdržíte e-mail so zmenou programu VZ ŽRGK. Uvedená zmena programu bola vykonaná na poslednú chvíľu vzhľadom k tomu, že Prezídium ŽRGK muselo reagovať na súčasnú situáciu. V čom je problém? Nuž v tom, že nám hrozí zánik klubu. Prečo? Podľa Stanov SKGA musí mať každý klub podpísanú zmluvu s majiteľom ihriska, v ktorej klub deklaruje, že jeho domovské ihrisko je práve ihrisko majiteľa daného klubu.

Aká je perspektíva ŽRGK?

Táto otázka často rezonuje v mailoch a telefonátoch od členov klubu. Vzhľadom na to, že otázka je nanajvýš aktuálna rozhodol som sa odpovedať všetkým cez web a facebook, aby ste boli informovaní. Prezídium vyvinulo snahu o predĺženie pôsobenia na domovskom ihrisku v Rajci. Vzhľadom na prebiehajúce rokovania Vám neviem dnes záväzne povedať ako to s perspektívou ŽRGK v Rajci momentálne stojí, ale existujú len tri možnosti: Golf Park Rajec ponúkne…

Mammut cup

Pozývame Vás na prvý neformálny Mammut cup bez úpravy HCP, ktorý sa koná: v nedeľu 20.11.2016 o 10:00 na ihrisku Golf Park Rajec. Fee podľa platného cenníka. Stravovanie: kto môže a chce, nech niečo prinesie a ponúkneme to na spoločnom stole. Nie je to podmienka. Alkohol a pitie za vlastné na bare. Ceny: vecné Mammut pre víťaza a víťazku s najvyšším počtom STB a pre víťaza a víťazku s najnižším…