Kontrola ŽRGK ukončená

Väčšina členov asi netuší, že bola zo strany SKGA otvorená, 6.6.2018, kontrola klubov bola ukončená až 6.11. 2019, ktorej cieľom bolo zistiť či majú kluby riadne uzavretý vzťah s ihriskom a či na ihrisku usporiadavajú športovú činnosť. Výsledkom kontroly je skutočnosť, že sme boli preradení za pridruženého člena. (Informačný dokument z SKGA tu) Oznámenie z SKGA si môžete prečítať TU. Toľko fakty a nasleduje zopár mojich osobných komentárov a väčšina…

Chystá sa veľký podvod na ŽRGK?

Golfoví priatelia, ďakujem všetkým tým, čo sa zúčastnili na VZ ŽRGK dňa 30.1.2017. a aj tým, čo sa nezúčastnili, ale sa zaujímajú o dianie v klube. Na VZ bola zvolená Ing. Dominika Gallová za členku Kotrolnej komisie ŽRGK. Po dlhej diskusii o ďalšom smerovaní klubu zúčastnení odhlasovali ďalší časový a vecný postup prezídia. Žiaľ, musím Vás informovať, že na druhý deň po VZ , 31.1.2017, prišiel mail z SKGA s…