Zápis z jednania 3.2.2017

Podľa uznesenia VZ zo dňa 31.1.2017 prebehlo dňa 3.2.2017 ďalšie jednanie medzi ŽRGK a GPR. Zápis z jednania TU

Návrh členských poplatkov pre rok 2017

Predkladáme Vám návrh členských poplatkov na rok 2017, ktoré schválilo Prezídium ŽRGK. Zaujímavé novinky v návrhu oproti predchádzajúcim rokom: – nové členstvá typu senior a super senior – znížili sme na minimum sumu registračného poplatku pre nehrajúcich členov Dňa 19.12.2016 sa uskutočnilo prvé stretnutie členov Prezídia so zástupcami GPR, kde sme predostreli náš návrh a očakávame čo najskoršie vyjadrenie. O výsledku rokovaní Vás budeme samozrejme informovať. Ak máte otázky k…

Info zo zasadnutia Prezídia ŽRKG.

Dňa 11.12.2017 sa uskutočnilo ďalšie zasadnutie Prezídia ŽRGK. Na zasadnutí Prezídium vybralo účtovnú firmu, ktorá preberie účtovníctvo a od 1.1.2017 bude účtovať pre náš klub. Ďalej Prezídium schválilo návrh ročných poplatkov pre členov klubu na rok 2017. Návrh bol predložený GPR k vyjadreniu. O výsledkoch  rokovaní Vás budeme informovať.