Skúsili sme…

Pravdepodobne mnohí z Vás zachytili informáciu, že golfisti požiadali mesto Žilina o prenájom pozemku medzi Solinkami a lesoparkom Chrasť pre vybudovanie cvičných plôch. Áno, je to pravda. Prezídium Žilinsko-rajeckého klubu podalo žiadosť o prenájom pozemku na mesto Žilina z dôvodu, že chýbajú mestské cvičné plochy najmä pre prácu s deťmi a mládežou dostupné mestskou hromadnou dopravou. Samozrejme, že široká verejnosť nebola vylúčená a to z dôvodu, že náš golfový klub by postavil a prevádzkoval cvičné plochy, ktoré by boli prístupné…

Národný deň golfu – Žilina

Zoznámte sa s golfom Golf je prekrásna hra, ktorú môžete hrať od malička až do veľmi vysokého veku, keď už nemôžete pestovať iné športy. Verte mi, poznám 80-ročných golfistov, ktorých stretávam na ihrisku a považujú to za príjemnú športovo-spoločenskú činnosť.  Poprechádzate sa na čerstvom vzduchu, v príjemnej spoločnosti a občas udriete do loptičky. Stojí za to sa s golfom zoznámiť!!!  Slovenská golfová asociácia vyhlásila Národný deň golfu na deň 19.5.2018 formou otvorených dverí. V tento…

Poďakovanie mestu Žilina

Patrí sa nám poďakovať mestu Žilina za udelenie grantu pre športovú činnosť nášho klubu. Dnes (27.4.2018) sme podpísali Zmluvu o poskytnutí športovej dotácie, ktorá je nevyhnutná pre udelenie grantu. Systém pre podporu športu, ktorý zaviedlo mesto Žilina je naozaj prehľadný, transparentný a objektívne merateľný, čo je potrebné oceniť. Momentálne grant dostáva ten, čo si ho zaslúži bez potreby známostí a lobovania. Čiastka, ktorú nám mesto podľa verejných kritérií udelilo je pre náš klub…