Dokumenty ŽRGK

Dátum Dokument
05.05.2020 2% z dane Fyzická osoba za rok 2019
2% z dane Právnická osoba za rok 2019
23.2.2020 Reciprocity pre rok 2020
6.2.2020 Klubové poplatky pre rok 2020
10.2.2019 Klubové poplatky pre rok 2019
2.3.2018 Zápisnica z Valného zhromaždenia 2.3.2018
28.2.2018 Prihláška za riadneho člena ŽRGK
Súhlas so spracúvaním osobných údajov
27.2.2018 2% z dane Fyzická osoba

Upozorňujem darcov 2% pre tento rok, že došlo k zmene vypľňania Vyhlásenia o podielu zaplatenia dane z príjmov fyzickej osoby a to takto:II.ODDIEL – ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI
[15] – IČO: – je NUTNÉ zarovnať vpravo
2% z dane Právnická osoba
25.1.2017 Vyúčtovanie podpory detí – SKGA 2017
30.12.2017 Klubové poplatky pre rok 2018
11.4.2017 Klubové poplatky pre rok 2017
Stanovy ŽRGK
Návrh členských poplatkov pre rok 2017
Členské poplatky pre rok 2017 v tomto znení neboli schválené, nakoľko nedošlo k obchodnej dohode s GPR
Stanovy SKGA