Klubové poplatky pre rok 2017

Definitívne znenie všetkých klubových poplatkov uzavrelo prezídium na zasadaní 9.4.2017 v Žiline v nasledovnej štruktúre a výške:

Vstupný poplatok do ŽRGK

  • 50 € pre riadneho dospelého člena
  • 20 € pre riadneho člena v detskom veku, t.j. do 12 rokov vrátane

Ročný členský poplatok na rok 2017

  • 50 € pre člena v detskom veku, t.j. do 12 rokov vrátane
  • 95 € pre všetky ostatné druhy členstva bez ohľadu na vek