Klubové poplatky pre rok 2020-2023

Vstupný poplatok do ŽRGK (Občianského združenia)
50 € pre riadneho dospelého člena
20 € pre riadneho člena v detskom veku, t.j. do 12 rokov vrátane

Ročný členský poplatok pre domovského člena na rok 2020-2023
50 € pre člena v detskom veku, t.j. do 12 rokov vrátane
95 € pre všetky ostatné druhy členstva bez ohľadu na vek

Ročný členský poplatok pre nedomovského člena na rok 2020-2023
40 € pre člena v detskom veku, t.j. do 12 rokov vrátane
75 € pre všetky ostatné druhy členstva bez ohľadu na vek