Kontakty

Žilinsko-rajecký golfový klub
Jána Milca 786/6
010 01 Žilina

IČO: 42060168
Nie sme platiteľ DPH
č.ú.:
IBAN: SK42 1111 0000 0013 3558 1008
SWIFT: UNCRSKBX

Prezident:
Ing. Juraj Čermák, CSc.
juraj.cermak(@)zrgk.sk
tel: 0905 401977

Komunikačno-spoločenská činnosť:
Ing. Eva Uhráková
eva.uhrakova(@)zrgk.sk
tel: 0905 478659

Prezidium a Kontrolná komisia KONTAKTY
prezidium(@)zrgk.sk

ŠTK komisia:
stk(@)zrgk.sk

Admin:
admin(@)zrgk.sk