Orgány ŽRGK

Prezídium ŽRGK

Ing. Juraj Čermák, CSc.

juraj.cermak(@)zrgk.sk

Ing. Jiří Frolka

Výchova mládežníckého
a juniorského golfu
jiri.frolka(@)zrgk.sk

Ing. Dominika Gallová
Komunikačno-spoločenská činnosť
dominika.gallova(@)zrgk.sk
JUDr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M.
Administratívno-komunikačná činnosť
rastislav.palutka(@)zrgk.sk
Ing. Eva Uhráková
Komunikačno-spoločenská činnosť
eva.uhrakova(@)zrgk.sk
Ing. Martin Uhrák
Administratívno-komunikačná činnosť
martin.uhrak(@)zrgk.sk
Jana Hagendorfová
Komunikačno-spoločenská činnosť
jana.hagendorfova(@)zrgk.sk
Ing. Matej Bíly
Športová činnosť
matej.bily(@)zrgk.sk

Kontrolná komisia

Ing. Jozef Krautschneider
Predseda KK
jozef.krautschneider (@)zrgk.sk
JUDr. Olga Hadbábna
člen KK
olga.hadbabna(@)zrgk.sk
Mgr. Miroslav Torous
člen KK
miroslav.torous(@)zrgk.sk