Orgány ŽRGK

Prezídium ŽRGK

Ing. Juraj Čermák, CSc.

juraj.cermak(@)zrgk.sk

Ing. Jiří Frolka

Výchova mládežníckého
a juniorského golfu
jiri.frolka(@)zrgk.sk

Ing. Eva Uhráková
Komunikačno-spoločenská činnosť
eva.uhrakova(@)zrgk.sk
Ing. Martin Uhrák
Administratívno-komunikačná činnosť
martin.uhrak(@)zrgk.sk
Ing. Matej Bíly
Športová činnosť
matej.bily(@)zrgk.sk

Kontrolná komisia

JUDr. Olga Hadbábna
člen KK
olga.hadbabna(@)zrgk.sk
Ing. Ján Gallo
člen KK
jan.gallo(@)zrgk.sk
Mgr. Miroslav Torous
člen KK
miroslav.torous(@)zrgk.sk