Z konferencie SKGA

Dobrý deň priatelia. V pondelok 28.11.2016 sa zástupcovia Prezídia ŽRGK zúčastnili na Konferenciach SKGA. Prvou bola Konferencia SKGA združenia právnických osôb, kde sa jednalo u ukončenie činnosti tejto organizácie, nakoľko nebola v súlade s požiadavkami nového zákona o športe. Predovšetkým ako združenie právnických osôb by nemohla poberať dotácie a granty zo štátnych peňazí. Na konferencii sa odhlasovalo ukončenie činnosti združenia právnických osôb s tým, že od 1.1.2017 prejde do likvidácie….

Aká je perspektíva ŽRGK?

Táto otázka často rezonuje v mailoch a telefonátoch od členov klubu. Vzhľadom na to, že otázka je nanajvýš aktuálna rozhodol som sa odpovedať všetkým cez web a facebook, aby ste boli informovaní. Prezídium vyvinulo snahu o predĺženie pôsobenia na domovskom ihrisku v Rajci. Vzhľadom na prebiehajúce rokovania Vám neviem dnes záväzne povedať ako to s perspektívou ŽRGK v Rajci momentálne stojí, ale existujú len tri možnosti: Golf Park Rajec ponúkne…

Píše prezident ŽRGK

Dobrý deň golfový priatelia, jedna z prioritných úloh je informovanosť členov klubu o dianí ohľadom golfu. Čo je nového? Posledné dni sme Vás otravovali ohľadom dodatočných informácií a aktualizáciou databázy golfového klubu. Úloha prišla z SKGA a Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR, s cieľom odstránenia „čiernych duší“ z dotácií a to je možné vykonať len kontrolou cez rodné čísla. Chcel by som poďakovať všetkým, ktorí nám vyšli v ústrety a vďaka Vám sme zozbierali informácie od 146 členov klubu….

Novinky z Prezídia

  Dobrý deň priatelia, ako sme Vás už informovali, na poslednom MVZ došlo ku zmene orgánov ŽRGK. Nové prezídium a kontrolná komisia si ako jeden z hlavných cieľov uložili zvýšenie informovanosti svojich členov o dianí v klube. A aby sme toto mohli napĺňať, prišli už prvé kroky. Založenie facebookového profilu ŽRGK (https://www.facebook.com/zrgkza/), dočasná web stránka ŽRGK (http://zrgk.budatin.eu/sk/) tiež bola spustená. Práve prebiehajú úkony na prevode domény www.zrgk.sk, ktorá bude oficiálnou…

Mammut cup

Dnes 20.11.2016 sa uskutočnil v Golf Park Rajec neformálny turnaj Mammut cup. Napriek včerajšiemu celodennému dažďu sa turnaja zúčastnilo 18 hráčov + (momentálne nehrajúci) prezident ŽRGK Juraj. Kategória ženy: 1.miesto  Renáta Ilčíková 2. miesto Oľga Hadbábna Kategória muži: delené 1.miesto – s rovnakým výsledkom Milan Čellár a Ivan Lovíšek Víťazom gratulujeme a všetkým účastníkom ďakujeme a tešíme sa na ďalšie spoločné akcie. Zároveň  ďakujeme Milke a Pištovi za organizáciu a…

Vaše adresy a kontakty

V súčasnosti kontrolujeme databázu kontaktov našich členov. V prípade, ak ste za posledný týždeň neobdržali žiadny email o dianí v ŽRGK, prosíme Vás o zaslanie Vášho kontaktu (email a telefon) na email zrgk@budatin.eu. Ak ste v poslednej dobe (od zaregistrovania sa za člena ŽRGK) zmenili aj ďalšie Vaše kontakty (adresu, priezvisko atp) napríklad pri sťahovaní sa, aktualizujte si u nás svoje dáta. Prosíme, udržujte svoje dáta aktuálne.

Mammut cup

Pozývame Vás na prvý neformálny Mammut cup bez úpravy HCP, ktorý sa koná: v nedeľu 20.11.2016 o 10:00 na ihrisku Golf Park Rajec. Fee podľa platného cenníka. Stravovanie: kto môže a chce, nech niečo prinesie a ponúkneme to na spoločnom stole. Nie je to podmienka. Alkohol a pitie za vlastné na bare. Ceny: vecné Mammut pre víťaza a víťazku s najvyšším počtom STB a pre víťaza a víťazku s najnižším…

Pripomienkovanie nových stanov ŽRGK

Prezídium klubu predkladá návrh nových stanov ŽRGK, ktoré máte k dispozícii a prosíme Vás o ich pripomienkovanie v termíne do 30.11.2016. Prezídium vstupuje do jednania s Golf Park Rajec o spolupráci. O výsledkoch Vás budeme informovať. Text stanov k čítaniu Návrh stanov – súbor na stiahnutie *.doc Kontakt na pripomienkovanie: zrgk@budatin.eu

Dňa 14.11.2016

…sa konalo zasadnutie prezídia ŽRGK, kde bol zvolený do funkcie prezidenta klubu Juraj Čermák a za predsedu kontrolnej komisie bol zvolený Jozef Krautschneider.

Dňa 7.11.2016

…sa konalo mimoriadne valné zhromaždenie, kde bolo zvolené nové prezídium a kontrolná komisia. Prezídium ŽRGK: – Juraj Čermák – Roman Kianička – Matúš Machnič – Jiří Frolka – Eva Uhráková – Michal Igonda – Matúš Hovanec Kontrolná komisia: – Jozef Krautschneider – Emil Hadbábny ml.