Propozície
ŽRGK Golf Tour powered by ZDROJE ZEME
pre rok 2018

<- SPÄŤ

ŽRGK Golf Tour 2018 je séria golfových turnajov pre členov a priateľov Žilinsko-rajeckého golfového klubu. Turnaje organizuje ŽRGK v rámci vytvárania dobrej klubovej atmosféry s cieľom zažiť príjemné spoločné chvíle na golfe. Turnaje sa hrajú 1x mesačne. Turnaje sú otvorené pre golfových hráčov všetkých klubov a národných zväzov. Turnaje sa uskutočnia na ihriskách na Slovensku a v Českej republike a sú na úpravu HCP.

1. Termíny a miesta turnajov ŽRGK Golf Tour 2018

07. 04. 2018 Otvárací turnaj ŽRGK GOLF TOUR Čeladná – New Course /ČR/
12. 05. 2018 ŽRGK GOLF TOUR Ropice /ČR/
09. 06. 2018 Pohár prezidenta ŽRGK Malacky /SR/
14. 07. 2018 ŽRGK GOLF TOUR Ostravice /ČR/
19. 08. 2018 ŽRGK GOLF TOUR Sliač
15-16. 09. 2018 Majstrovstvá ŽRGK v hre na rany Čeladná Old + New Course
20. 10. 2018 Záverečný turnaj ŽRGK GOLF TOUR Čeladná – Old Course /ČR/

2. Kategórie a systém hry turnajov
2.1. Hlavná súťaž

Kategória A: HCP 0-18 spoločná, hrá sa systémom hra na rany netto
Kategória B: HCP 18,1-36,0 spoločná, hrá sa systémom stableford netto
Kategória C: HCP 37,0-54,0 spoločná, hrá sa systémom stableford netto

V hlavnej súťaži je spôsob hry vo všetkých kategóriách na úpravu HCP.

2.2. Doplnkové súťaže

Na každom turnaji sa bude samostatne vyhodnocovať:
Nearest to pin
Longest drive ženy
Longest drive muži
Zlatý junior (do 18 rokov vrátane) (STB netto)
Zlatý stredný vek (STB netto)
Zlatý senior (od 55 rokov vrátane) (STB netto)
Best of brutto muži (rany btto)
Best of brutto ženy (rany btto)

3. Podmienky účasti

Turnajov sa môžu zúčastniť všetci členovia SKGA a členovia ktoréhokoľvek iného národného golfového zväzu s amatérskym štatútom do HCP 54, bez obmedzenia veku, po zaplatení turnajového štartovného poplatku. Turnajov sa môžu zúčastniť aj PRO hráči, ktorí budú vyhodnotení samostatne. Turnajový štartovný poplatok je stanovovaný na každý turnaj individuálne. V cene štartovného je hrací poplatok, občerstvenie počas hry a po hre, ceny pre účastníkov turnaja a športovo-technické zabezpečenie turnaja.

4. Technické ustanovenia

Turnaje sa hrajú podľa pravidiel golfu R.&A. Rules Limited a miestnych pravidiel ihriska.

Medzi hlavné pravidlá ŽRGK Golf Tour 2018 patria najmä :
Dodržiavanie plynulosti a tempa hry. Hráči by mali byť prítomní na svojom odpalisku najneskôr 5 minút pred svojim štartovacím časom. Hráči musia hrať s označenými loptičkami. Organizátor bude kontrolovať dodržiavanie pravidiel golfu. Používanie autíčok na turnajoch je zakázané. Výnimka na turnajoch je povolená len po predložení platného lekárskeho potvrdenia. Používanie meracích zariadení na turnajoch je povolené.

5. Nasadenie hráčov a priebeh súťaže

Štart: Postupný
Štartová listina bude uverejnená 12 hodín pred konaním turnaja na serveri SKGA.

6. Vyhodnotenie turnaja

ŽRGK Golf Tour 2018 má nasledovný systém hodnotenia:
Vyhodnocovať sa budú jednotlivé turnaje samostatne . Najlepší hráči v jednotlivých kategóriách budú odmenení trofejami a vecnými cenami. Je stanovený minimálny počet hráčov potrebných pre vyhodnotenie kategórie a doplnkových súťaží. Ak sa v kategórii, alebo v doplnkových súťažiach nezúčastnia aspoň traja hráči, takáto kategória, či doplnková súťaž nebude vyhlásená a nebudú odovzdané ceny.

Hlavné kategórie:
Kategória A: 1.-3. miesto
Kategória B: 1.-3. miesto
Kategória C: 1.-3. miesto

Doplnkové súťaže:
Nearest to pin
Longest drive ženy
Longest drive muži
Zlatý junior (do 18 rokov vrátane)
Zlatý stredný vek
Zlatý senior (od 55 rokov vrátane)
Best of brutto muži
Best of brutto ženy

7. Celosezónne vyhodnotenie

Víťazi celosezónnej súťaže ŽRGK Golf Tour 2018 budú vyhlásení na koncoročnom večierku ŽRGK. Počas sezóny 2018 budú vedené štyri tabuľky s celosezónnym vyhodnotením ŽRGK GOLF TOUR v týchto kategóriach:

Stableford netto muži
Stableford netto ženy
Stableford brutto muži
Stableford brutto ženy

Každý hrací deň z 8 hracích dní sa do tabuľky zapisuje samostatne. Do celkového hodnotenia sa počíta súčet piatich najlepších výsledkov. V prípade rovnosti výsledkov, sa hráč s vyšším celkovým počtom bodov v rámci celej série turnajov ŽRGK Golf Tour 2018 stáva víťazom, respektíve vyššie postaveným hráčom v tabuľke. Ak nedôjde k rozhodnutiu ani po tomto kritériu, rozhoduje najvyšší výsledok z hracích dní. V prípade nerozhodného stavu po poslednom kritériu rozhoduje los. Tabuľky v týchto kategóriách budú dostupné na webovej stránke klubu a pred každým turnajom ŽRGK Golf Tour 2018 v prílohách turnaja.

8. Organizátor

Žilinsko-rajecký golfový klub.

9. Súťažný výbor

Riaditeľ súťaže: Juraj Čermák
Súťažný výbor: Matúš Machnič, Roman Kianička, Jiří Frolka, Eva Uhráková, Matúš Hovanec.

10. Protest

Protest je možné podať súťažnému výboru kedykoľvek počas turnaja písomne, najneskôr 15 minút po skončení turnaja, ktorého sa protest týka, po zložení poplatku 100 €. O proteste rozhodne súťažný výbor pred vyhlásením výsledkov turnaja, ktorého sa protest týka. V prípade, že protest bude vážnejšieho charakteru, vyhradzuje si súťažný výbor právo odložiť vyhlásenie výsledkov až do definitívneho rozhodnutia. V prípade zamietnutia protestu prepadá poplatok v prospech usporiadateľa.

11. Zmena propozícií

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu propozícií.

V Žiline 01.01. 2018.