Čo nového v pravidlách golfu?

Vážení športoví priatelia, dovoľte, aby som Vám dal do pozornosti článok generálneho sekretára SKGA, pána Kamila Balgu, ohľadne nových pravidiel golfu platných od 1.1.2019. Jeho článok si môžete prečítať na stránke SKGA resp. kliknutím na tento odkaz (http://skga.sk/ocakavane-uverejnenie-novych-pravidiel-golfu/). Z najvýznamnejších zmien, ktoré budú v platnosti od 1.1.2019 v krátkosti vyberám: Zrušenie trestu za dvojitý úder– bude zrušený trest za náhodný dvojitý úder lopty. Hráč bude jednoducho rátať iba ten jeden úder, ktorým zahrá…

Nové miestne pravidlo k trestu za pohnutie lopty na jamkovisku

R&A a USGA ako riadiace orgány golfu oznámili vo štvrtok 8. decembra zavedenie nového Miestneho pravidla, ktoré ruší trest za náhodné pohnutie lopty na jamkovisku. Toto Miestne pravidlo budú môcť používať Súťažné výbory na všetkých turnajoch od 1. januára 2017. R&A a USGA ho zavedie taktiež do všetkých svojich šampionátov, kvalifikácií a medzinárodných zápasov.