Čo nového v pravidlách golfu?

Vážení športoví priatelia,

dovoľte, aby som Vám dal do pozornosti článok generálneho sekretára SKGA, pána Kamila Balgu, ohľadne nových pravidiel golfu platných od 1.1.2019. Jeho článok si môžete prečítať na stránke SKGA resp. kliknutím na tento odkaz (http://skga.sk/ocakavane-uverejnenie-novych-pravidiel-golfu/).

Z najvýznamnejších zmien, ktoré budú v platnosti od 1.1.2019 v krátkosti vyberám:

  • Zrušenie trestu za dvojitý úder– bude zrušený trest za náhodný dvojitý úder lopty. Hráč bude jednoducho rátať iba ten jeden úder, ktorým zahrá loptu.
  • Stratená lopta alebo lopta mimo ihriska:alternatíva k strate rany a vzdialenosti; možnosť nového miestneho pravidla, ktoré bude k dispozícii od 1. januára 2019, ponúkne súťažným výborom dovoliť hráčom voľbu spustiť loptu v blízkosti miesta, kde bola stratená alebo mimo ihriska (vrátane najbližšej ferveje) s trestom dvoch rán. Toto cieli najmä na súťaže na klubovej úrovni, kde sa často vyskytujú negatívne dopady pomalého tempa hry, keď hráč musí ísť naspäť podľa pravidla o strate rany a vzdialenosti.
  • Uvoľnenie pravidiel v bankry– bude možné odstraňovať voľné prírodné predmety, bude beztrestné dotknutie sa piesku palicou alebo rukou. Zákaz založiť v bankry ostáva, aby bola dodržaná obťažnosť hry z piesku. Zároveň je nové pravidlo, pre nehrateľnú loptu v bankry, hráč bude môcť spustiť loptu mimo banker s trestom dvoch rán.
  • Podpora tempa hry – čas dovolený pre hľadanie lopty sa skráti z 5 na 3 minúty. Bude sa aplikovať tzv. Ready golf, čo znamená, „Kto je pripravený, ten hrá.“ Bez ohľadu na to, kto je ďalej od grínu. V hre na rany bude doporučený časový limit na odohranie rany – 40 sekúnd.

Pravidlá golfu z roku 2016 sú stále platné až do konca roka 2018. Pravidlá Amatérskeho štatútu a Pravidlá štandardov vybavenia neboli súčasťou revízneho procesu.

K uvedeným zmenám budeme koncom, resp. začiatkom budúceho roka organizovať klubové posedenie s výkladom najvýznamnejších zmien.

Prajem peknú hru.

Matúš Hovanec

Add a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *