Kontrola ŽRGK ukončená

Väčšina členov asi netuší, že bola zo strany SKGA otvorená, 6.6.2018, kontrola klubov bola ukončená až 6.11. 2019, ktorej cieľom bolo zistiť či majú kluby riadne uzavretý vzťah s ihriskom a či na ihrisku usporiadavajú športovú činnosť. Výsledkom kontroly je skutočnosť, že sme boli preradení za pridruženého člena. (Informačný dokument z SKGA tu) Oznámenie z SKGA si môžete prečítať TU. Toľko fakty a nasleduje zopár mojich osobných komentárov a väčšina…

Stanovy ŽRGK

Nové stanovy klubu, ktoré boli schválené Valným zhromaždením ŽRGK  konaného dňa 30.1.2017 v Žiline boli zaregistrované bez pripomienok na MV SR dňa 10.3.2017. Originál zaregistrovaných stanov si môžete pozrieť na našej stránke v sekcii dokumenty. Juraj Čermák

Prosím nezabudnite

Vážené dámy, vážení páni, pripomíname Vám Mimoriadne valné zhromaždenie ŽRGK, ktoré sa koná už tento pondelok 30.01.2017, o 16,00 hod. v Žiline, v priestoroch hotela Holiday Inn, Žilina. Prosíme a žiadame Vás, aby ste prišli v čo najväčšom počte, nakoľko sa bude jednať o zásadné rozhodnutia ohľadom budúceho smerovania nášho klubu a my, ako Prezídium chceme poznať Vaše stanovisko a pripomienky. Ako bolo avizované v predchádzajúcich článkoch, máme pre Vás pripravených niekoľko variant…

Čo by ste mali vedieť pred VZ

Milí golfoví priatelia, Keďže sa šíria šumy okolo nášho vzťahu s GPR, tak Vám píšem ako člen Prezídia ŽRGK, aby sme pravdivo informovali o momentálnom stave nášho vyjednávania s GPR. V novembri 2016 sme boli zvolení do Prezídia ŽRGK. 7 ľudí, ktorí sme mali víziu vrátiť na naše ihrisko život a priateľskú atmosféru, ktorá v priebehu roku 2016 z ihriska vyprchala. Keďže nebola medzi GPR a ŽRGK žiadna zmluva o…

Info zo zasadnutia Prezídia ŽRGK 14.1.2017

Dňa 14.1.2017 sa konalo zasadnutie Prezídia ŽRGK. Prezídium schválilo návrh stanov ŽRGK po zapracovaní pripomienok od členov klubu. Schválený návrh stanov TU. Návrh sa bude schvaľovať na Mimoriadnom VZ dňa 30.1.2017. Do 30.1.2017 je možné pripomienkovanie Stanov ŽRGK. Prezídium si vyhradilo právo k zmene programu VZ ŽRGK najneskôr do 21.1.2017 o čom budeme informovať.

Pripomienkovanie nových stanov ŽRGK

Prezídium klubu predkladá návrh nových stanov ŽRGK, ktoré máte k dispozícii a prosíme Vás o ich pripomienkovanie v termíne do 30.11.2016. Prezídium vstupuje do jednania s Golf Park Rajec o spolupráci. O výsledkoch Vás budeme informovať. Text stanov k čítaniu Návrh stanov – súbor na stiahnutie *.doc Kontakt na pripomienkovanie: zrgk@budatin.eu