Kontrola ŽRGK ukončená

Väčšina členov asi netuší, že bola zo strany SKGA otvorená, 6.6.2018, kontrola klubov bola ukončená až 6.11. 2019, ktorej cieľom bolo zistiť či majú kluby riadne uzavretý vzťah s ihriskom a či na ihrisku usporiadavajú športovú činnosť. Výsledkom kontroly je skutočnosť, že sme boli preradení za pridruženého člena. (Informačný dokument z SKGA tu) Oznámenie z SKGA si môžete prečítať TU. Toľko fakty a nasleduje zopár mojich osobných komentárov a väčšina…

Z klubovej kuchyne

Dobrý deň golfoví priatelia. V našej klubovej kuchyni sa varí vo veľkom, nielen na jednej platničke s názvom ŽRGK Golf Tour 2019, ktorá je najviac vidieť. Nezabudnite, že 27.4.2019 sa v Čeladnej z tohto hrnca servíruje prvý chod. Pôvodne bol plán servírovať ho už túto sobotu, ale bol by značne studený, tak preto je presunutý na 27.4.2019. Nedávno sme dovarili aj Valné zhromaždenie. Schválili sa všetky zákonom a stanovami dané veci. A pretože sme…

Upozornenie pre členov ŽRGK, nečlenov aj ihriská

Nakoľko sa v poslednej dobe množia otázky zo strany ihrísk, či ten či tá je členom nášho klubu ŽRGK, lebo si žiadajú zľavu (reciprocitu) na ihrisku, oznamujeme a dávame na vedomie nasledovné: Všetci členovia nášho klubu ŽILINSKO-RAJECKÝ GOLFOVÝ KLUB majú identifikačná kartičku (Klubovú kartu) viď článok a sú riadne vedení na serveri Slovenskej golfovej asociácie (SKGA). K dnešnému dňu (a nielen k dnešnému) sú všetky údaje o našich členoch na…

Konečne aj dobré správy…

…pre členov ŽRGK, ktoré Vám po dobrom nasadení Prezídia a Kontrolnej komisie ŽRGK môžem oznámiť. Sme Riadnym členom SKGA Včera na Konferencii SKGA nikto nespochybnil našu zmluvu s Malackami, ktorá slúžila ako poistka, aby naše členstvo v SKGA nezaniklo. Podľa názoru prezídia máme dnes dve platné zmluvy s dvoma ihriskami. Je to rarita na Slovensku, ale je to tak, hoci zmluva s GPR je spochybňovaná. Konferencia SKGA včera riešila mnohé problémy a trvala veľmi dlho. Domov…

Máme zmluvu

Priatelia, dlho som sa neozval, ale máme naozaj veľa urgentnej práce so záchranou ŽRGK. Čo máme nového? Máme zmluvu medzi GPR a ŽRGK. Zmluva je uzavretá 1.6.2007 a je platná 20 rokov po dni odovzdania ihriska (v tom čase ešte nebolo ihrisko dostavané), ktoré malo byť dostavané do 31.8.2008. ŽRGK plnilo a plní všetko to, k čomu sa zmluvne zaviazalo. To znamená, že zmluva by mala trvať do roku 2028….

Z prezidia

Dobrý deň golfoví priatelia, chceme Vás informovať o vývoji situácie ohľadom súčasného prioritného cieľa ŽRGK, ktorým je udržanie si statusu riadneho člena SKGA. Ako sme Vás informovali, do 3.2.2017 sme mali na SKGA predložiť zmluvu s ihriskom v zmysle stanov SKGA. Vzhľadom na niektoré výkladové nejasnosti sa nám podarilo dojednať odklad tohto termínu. Takže stále pracujeme na tom, aby sme riadnym členom SKGA zostali aj naďalej. Členská základňa nás na…

Prišlo emailom so žiadosťou o zverejnenie

Dobrý deň pán prezident, Chcem reagovať na vzniknutú situáciu a posledné mimoriadne valné zhromaždenie. Na začiatku chcem poďakovať súčasnému prezídiu za odvedenú prácu. Konečne po rokoch má človek aspoň pocit, že sú tam ľudia, ktorý majú záujem o klubový život a nie iba ťahať peniaze z golfového klubu a pri tom poskytovať služby na veľmi slabej úrovni za vynaložené peniaze, ako som to zažíval pri predchádzajúcom prezídiu golfového klubu až…

Zápis z jednania 3.2.2017

Podľa uznesenia VZ zo dňa 31.1.2017 prebehlo dňa 3.2.2017 ďalšie jednanie medzi ŽRGK a GPR. Zápis z jednania TU

Zápis z jednania 2.2.2017

Podľa uznesenia VZ zo dňa 31.1.2017 prebehlo dňa 2.2.2017 jednanie medzi ŽRGK a GPR. Zápis z jednania TU

Chystá sa veľký podvod na ŽRGK?

Golfoví priatelia, ďakujem všetkým tým, čo sa zúčastnili na VZ ŽRGK dňa 30.1.2017. a aj tým, čo sa nezúčastnili, ale sa zaujímajú o dianie v klube. Na VZ bola zvolená Ing. Dominika Gallová za členku Kotrolnej komisie ŽRGK. Po dlhej diskusii o ďalšom smerovaní klubu zúčastnení odhlasovali ďalší časový a vecný postup prezídia. Žiaľ, musím Vás informovať, že na druhý deň po VZ , 31.1.2017, prišiel mail z SKGA s…