Príprava na novú sezónu 2019…

…je zahájená v plnom nasadení členov prezídia. Zostavujeme kalendár turnajov ŽRGK Golf Tour 2019 a ak bude hotový, tak Vás budeme informovať. Čo vieme povedať už teraz je, že prvý turnaj našej Túry sa bude konať 13.4.2019 v Čeladnej na New Course. Takže začnite prípravu na novú sezónu na zimných sústredeniach v letných krajinách, prípadne v indoore. Predtým však musíme zvládnuť formálne záležitosti, ktorých je niekoľko. V prvom rade sú to členské poplatky na rok 2019,…

Krásne majstrovstvá, veľa muziky za málo peňazí…

Veľa z Vás sa zúčastnilo klubových majstrovstiev v Čeladnej 15. a 16. septembra, no nedá mi o tom trošku niečo nepovedať aj z inej strany… Okrem úžasných výsledkov mnohých hráčov, spoznanie kráľa a kráľovnej tejto sezóny, ktorým srdečne blahoželám, by som rada upriamila Vašu pozornosť na túto akciu, ako spoločensko-golfovú udalosť roka. Počasie prialo, slniečko hrialo a aj vďaka tomu sme si mohli spoločne užiť krásny víkend plný športu, akcie a zábavy. Mali sme možnosť sa…

Nedomovskí golfisti

Včera, 27.2.2018, sme na prezídiu odsúhlasili nové poplatky pre nedomovských členov klubu. Podám vysvetlenie, aby sme sa nemýlili v pojmoch. V prvom rade sa vrátim do minulosti, kde sa prezídium uznieslo, že nechceme registračné členstvo, t.j. členstvo v klube, kde členovi vedieme iba HCP. Inak s registračným členom (golfistom) nemáme nič spoločné. Riadny člen platil a platí vstupný poplatok (dnes je to 50€ za dospelého), ktorý je veľmi nízky a dovoliť si ho môže takmer každý. …

Pozvánka na Valné zhromaždenie ŽRGK

Milí golfoví priatelia, Pozývame Vás na Valné zhromaždenie Žilinsko – rajeckého goflového klubu, ktoré sa uskutoční 2.3.2018 v priestoroch hotale Dubná Skala. Pozvánka je v prílohe mailu. POZVÁNKA TU V prípade, že ešte nemáte uhradený členský poplatok za rok 2018, prosíme o úhradu. za Prezidium ŽRGK Ing. Eva Uhráková

Začíname rok 2018

Najprv mi dovoľte popriať všetkým členom a ich blízkym veľa zdravia, šťastia, lásky a spokojnosti počas celého roku 2018. Prezídium pripravuje nasledujúcu sezónu a riadne valné zhromaždenie. Nasledujúca sezóna bude v znamení zmien a noviniek. To čo ostáva z minulej sezóny je výška poplatkov za vstup do klubu a ročný poplatok Vstupný poplatok do ŽRGK 50 € pre riadneho dospelého člena 20 € pre riadneho člena v detskom veku, t.j….

Upozornenie pre členov ŽRGK, nečlenov aj ihriská

Nakoľko sa v poslednej dobe množia otázky zo strany ihrísk, či ten či tá je členom nášho klubu ŽRGK, lebo si žiadajú zľavu (reciprocitu) na ihrisku, oznamujeme a dávame na vedomie nasledovné: Všetci členovia nášho klubu ŽILINSKO-RAJECKÝ GOLFOVÝ KLUB majú identifikačná kartičku (Klubovú kartu) viď článok a sú riadne vedení na serveri Slovenskej golfovej asociácie (SKGA). K dnešnému dňu (a nielen k dnešnému) sú všetky údaje o našich členoch na…

Prišlo emailom so žiadosťou o zverejnenie

Dobrý deň pán prezident, Chcem reagovať na vzniknutú situáciu a posledné mimoriadne valné zhromaždenie. Na začiatku chcem poďakovať súčasnému prezídiu za odvedenú prácu. Konečne po rokoch má človek aspoň pocit, že sú tam ľudia, ktorý majú záujem o klubový život a nie iba ťahať peniaze z golfového klubu a pri tom poskytovať služby na veľmi slabej úrovni za vynaložené peniaze, ako som to zažíval pri predchádzajúcom prezídiu golfového klubu až…

Zápis z jednania 3.2.2017

Podľa uznesenia VZ zo dňa 31.1.2017 prebehlo dňa 3.2.2017 ďalšie jednanie medzi ŽRGK a GPR. Zápis z jednania TU

Návrh členských poplatkov pre rok 2017

Predkladáme Vám návrh členských poplatkov na rok 2017, ktoré schválilo Prezídium ŽRGK. Zaujímavé novinky v návrhu oproti predchádzajúcim rokom: – nové členstvá typu senior a super senior – znížili sme na minimum sumu registračného poplatku pre nehrajúcich členov Dňa 19.12.2016 sa uskutočnilo prvé stretnutie členov Prezídia so zástupcami GPR, kde sme predostreli náš návrh a očakávame čo najskoršie vyjadrenie. O výsledku rokovaní Vás budeme samozrejme informovať. Ak máte otázky k…

Info zo zasadnutia Prezídia ŽRKG.

Dňa 11.12.2017 sa uskutočnilo ďalšie zasadnutie Prezídia ŽRGK. Na zasadnutí Prezídium vybralo účtovnú firmu, ktorá preberie účtovníctvo a od 1.1.2017 bude účtovať pre náš klub. Ďalej Prezídium schválilo návrh ročných poplatkov pre členov klubu na rok 2017. Návrh bol predložený GPR k vyjadreniu. O výsledkoch  rokovaní Vás budeme informovať.